Portál www.umenie-srdcom prevádzkuje a nápad realizuje spoločnosť:

(výrobky nie je možné u nás zakúpiť, radi Vás však nakontaktujeme priamo na výrobcov)

MANA SK s.r.o.

Popradská 60

821 06 Bratislava

info@umenie-srdcom.sk

tel. + 421 948 899 842

 

IČO 45 455 732

IČ DPH SK 2023008757

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 64198/B.

 Kontrolný orgán:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

 

Férový obchod

Ferovy obchod
Kúpou výrobkov od nás podporujete tradičných výrobcov a naše úsilie o hľadanie ďalších výrobkov, ktorých tvorba vychádza so srdca. Naša cenotovorba je založená na férových podmienkach voči výrobcom a na otvorených vzťahoch. Naším cieľom je podpora výrobcov a šírenie radosti z jednotlivých produktov.